Značenje toponima “dabar” na Velebitu i u Lici

Članak o Dabrovima kao toponimima, reljefnim oblicima i kulturno-povijesnom nasljeđu.