Razvoj turizma u Gradu Vukovaru: primjena SWOT analize

Kakvo je stanje i koje su perspektive za razvoj turizma u Gradu Vukovaru pročitajte u članku Dragana Jovića.