Redukcija MSP pomoću daljinskih istraživanja

O mogućnostima i ulozi daljinskih istraživanja u rješavanju važnog problema Hrvatske - mina i minski sumnjivih površina (MSP) pročitajte u članku našega novog suradnika Luke Valožića.