Poljoprivreda na otoku Hvaru za vrijeme uprave Mletačke Republike

Saznajte kakvi usjevi su rasli, na kojim dijelovima otoka, kako je korištena šuma, ali i u kakvom je položaju bio običan otočki težak.