Urbani sustav Njemačke prije i poslije ujedinjenja

Njemačka je danas jedna od najurbaniziranijih europskih država s dugom tradicijom urbanog razvoja. O razvoju urbanog sustava Njemačke prije i poslije ujedinjenja pročitajte u članku Zdenka Braičića.