Deseta godišnjica djelovanja Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru

Uredništvo geografije.hr

1. prosinca 2004.

l

UVOD

Dana 29. studenoga 2004. u Zadru je obilježeno deset godina djelovanja Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Godine 1994. nastojanjima prof. dr. sc. Damira Magaša, koja su podržana od fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zadru predvođenog dekanom prof. dr. sc. Šimom Batovićem te od velikoga dijela geografa s Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osnovan je Odsjek za geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Dvopredmetni sveučilišni dodiplomski studij geografije započeo je radom početkom akademske godine 1994./95.

Razlozi osnivanja toga studija bili su višestruki: pomanjkanje geografskog kadra u Hrvatskoj, posebno potrebe za nastavnicima geografije (zemljopisa) u osnovnom, srednjem i visokom školstvu ali i potrebe za geografima stručnjacima u drugim djelatnostima (kartografija, prostorno uređenje, statistika, informatika, turizam, zaštita okoliša, novinarstvo, izdavaštvo itd.), potrebe daljnjeg višestranog razvoja geografske znanosti u Hrvatskoj te činjenica da se, unatoč velikim potrebama, nisu osnivali studiji geografije izvan Zagreba, premda su već duže vrijeme postojala određena nastojanja.

Od 2003. Odsjek za geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru transformiran je u Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru. Odjel djeluje u novoj zgradi Sveučilišta u Ulici dr. Franje Tuđmana 24 i.

Na Odjelu su na početku djelovala samo tri nastavnika (prof. dr. sc. Ante Kalogjera, prof. dr. sc. Damir Magaš i Želimir Meštrović, profesor visoke škole), a nastava se odvijala uz pomoć vanjskih suradnika. Danas na odjelu djeluje deset stalnih zaposlenika, a u nastavi su angažirana i četiri vanjska suradnika. Od 1998. do kraja 2004. diplomiralo je ukupno stotinjak studenata geografije u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijskim grupama (najviše povijest, sociologija, engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, talijanski jezik i književnost).

Od 2002. pokrenut je poslijediplomski studij Geografske osnove litoralizacije Hrvatske, na kojem se mogu steći akademski naslovi magistra i doktora znanosti (prirodne znanosti, polje geoznanosti).

U suradnji s Odjelom za geografiju djeluje Hrvatsko geografsko društvo – Zadar, koje upotpunjuje i pomaže stručnu i izdavačku djelatnost (časopis Geoadria, Geografski rječnik i dr.). Studenti se mogu koristiti i geografskim knjižničnim fondom u prostoru knjižnice nove zgrade Sveučilišta te bogatim fondom sveučilišne te Znanstvene knjižnice. Kartografska zbirka odnedavno je upotpunjena s brojnim kartografskim eksponatima s izložbe Kartografija Zadra, koja je bila priređena u sklopu Trećega hrvatskog geografskog kongresa, održanog u Zadru u rujnu 2003.

Odjel za geografiju surađuje sa srodnim ustanovama u domovini i inozemstvu, posebno s Geografskim odsjekom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te sa središnjicama Hrvatskoga geografskog društva i Hrvatskoga kartografskog društva. Od 2004. uspostavljena je suradnja s Odjelom za povijesne i geografske znanosti Sveučilišta u Trstu, koja će uskoro biti konkretizirana razmjenom studenata i nastavnika. Zagrebački i zadarski geografi zajednički uređuju web stranicu Geografija.hr, na kojoj se obrađuju aktualne geografske teme iz Hrvatske i inozemstva.

Prigodom obilježavanja desete obljetnice djelovanja Odjela za geografiju priređeno je predstavljanje knjige sabranih djela pok. akademika Josipa Roglića pod naslovom Krš i njegovo značenje. Knjigu su predstavili prof. dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. sc. Ante Kalogjera, prof. dr. sc. Mate Matas i Mario Mimica, prof. Prisutnima su se s prigodnim riječima obratili prof. dr. sc. Dragutin Feletar, dekan PMF-a iz Zagreba, prof. dr. sc. Zoran Curić, pročelnik Geografskog odsjeka PMF-a, doc. dr. sc. Milan Ilić, predsjednik Hrvatskoga geografskog društva i prof. dr. sc. Josip Riđanović. Uzvanici i domaćini još su jednom istakli potrebu suradnje svih hrvatskih geografa posebno na realizaciji velikoga nacionalnog znanstvenoga projekta izdavanja Geografije Hrvatske.

Skip to content