Egipat – tragovima faraona

Bradati Guru

13. siječnja 2004.

l

UVOD

Na Zimskom seminaru nastavnika geografije prof. dr. sc. Zoran Curić održao je predavanje o turističkim znamenitostima doline Nila. Donosimo sažetak predavanja popraćen fotografijama.

Na Zimskom seminaru 2004. godine za nastavnike geografije prof. dr. sc. Zoran Curić održao je predavanje o turističkim znamenitostima doline Nila. donosimo sažetak predavanja popraćen fotografijama.

Što privlači milijune turista u Egipat?
Egipat se nalazi na važnom prometno-geografskom položaju spajajući Aziju i Afriku. Smješten je u suptropskim geografskim širinama sjeverne polutke, a njegove obale dodiruju dva mora (Sredozemno i Crveno more). Međutim, sve to nije bilo presudno za razvoj turizma čiji je značaj odredila duga i slavna prošlost s ostacima neponovljivog kulturnog naslijeđa.

Egipat danas
Arapska Republika Egipat službeni je naziv velike države (1 001 450 km2) koja je gotovo 18 puta veća od Hrvatske. U Egiptu živi 68 360 000 stanovnika što znači da je egipatsko stanovništvo više od 15 puta brojnije od stanovništva naše zemlje. Gotovo cjelokupno stanovništvo živi u dolini i delti Nila, a srednja gustoća naseljenosti iznosi 68 stanovnika na km2. Većinu stanovništva čine sunitski muslimani (94%), dok je kršćanskog stanovništva samo 6% (kopti). U Egiptu je pismeno samo 53% stanovništva, a bruto društveni proizvod po stanovniku iznosi 1490 US dolara (2000.). Službeni jezik u Egiptu je arapski, a nacionalna valuta je egipatska funta (EGP).

Prema podacima za 2000. u primarnom sektoru djelatnosti zaposleno je 17% aktivnog stanovništva, a s istim postotkom poljoprivreda sudjeluje u bruto društvenom proizvodu iako je obradivo samo 2% državnog područja. Osnovu industrijskog razvoja čini proizvodnja nafte i plina. U sekundarnom sektoru djelatnosti radi 34% aktivnog stanovništva, a industrija sudjeluje s 32% u bruto društvenom proizvodu. Tercijarni sektor djelatnosti dobro je razvijen. U njemu je zaposleno 49% aktivnog stanovništva koje ostvaruje više od polovice (51%) bruto društvenog proizvoda (2000.). Najveći prihodi ubiru se od taksi za prolaz Sueskim kanalom jer godišnje njime prođe više od 16 000 brodova koji prevezu preko 300 milijuna tona tereta. Turizam je također važna djelatnost unutar tercijarnog sektora. Egipat je od 1988. do 2001. posjetilo gotovo 44 milijuna stranih turista, prosječno godišnje nešto više od 3 milijuna. S porastom broja turista rasla je i zarada od turizma. Godine 2000. Egipat je posjetilo 5,1 milijuna stranih turista, a zarada od turizma iznosila je oko 4,5 milijarde US dolara.

Sl. 1. Dolasci stranih turista u Hrvatsku i Egipat (1988.-2001.)
Izvor: Statistička izvješća 1162/2002., Statistički ljetopis 1994., 1998. i 2003., Državni zavod za statistiku, Zagreb.

Što posjećuju turisti u Egiptu?
Turističke agencije koje organiziraju posjet Egiptu obično imaju programe čije je trajanje od 7 do 11 dana. U tom razdoblju nije moguće detaljnije upoznati sve destinacije u Egiptu, ali turisti najčešće posjećuju gradove: Asuan, Luksor i Kairo s okolicom, brojne hramove, muzeje, nekropole i nezaobilazne piramide koje su svojevrsni turistički simbol Egipta i najjači turistički magnet cijele Afrike.

Asuan (foto: Z. Curić)

Asuan se smjestio na desnoj obali Nila. Drevna Siene (prema egipatskom nazivu Suenet što znači ‘trgovina’) nalazi se u blizini sjeverne obratnice. Zahvaljujući toj činjenici u njemu je Eratosten, ‘otac’ geografije, 230. prije Krista prvi izračunao opseg Zemlje. Plovidbom felukama stiže se do otočića na kojem se nalazi asuanski botanički vrt. Bujno zelenilo najbolje pokazuje što znači voda Nila u prostoru koji godišnje prosječno primi samo 0,5 mm padalina. Zanimljiv je i otok Elafantina s monumentalnim granitnim blokovima i arheološkim pronalascima. Asuan je poznat i po Velikoj asuanskoj brani koja je jedno od najvećih hidrotehničkih dostignuća svih vremena. Građena je od 1959. do 1970. svega 6 km uzvodno od Asuana. Visina brane iznosi 111 m, dugačka je 3830 m, a za njezinu su gradnju utrošena 44 milijuna m3 građevinskog materijala. Prije početka gradnje valjalo je preseliti oko 90 000 egipatskih seljaka i sudanskih nomada, ali i povijesne spomenike u Abu Simbelu. Čitav kompleks hrama premješten je na uzvišenije zemljište pod nadzorom UNESCO-a. Velika asuanska brana izgrađena je na mjestu gdje je Nil protjecao granitnom sutjeskom 550 m širokim koritom. Izgrađena hidroelektrana ima snagu 2100 MW. Za usporedbu spomenimo da u sustavu Hrvatske elektroprivrede radi 21 hidroelektrana s ukupnom raspoloživom snagom od 2063 MW! Nakon izgradnje Velike asuanske brane nastalo je jezero Naser dužine oko 500 km, prosječne širine 22 km, dubine 90 m i kapaciteta 169 milijardi m3 vode.

Kom Ombo duguje svoje ime egipatskom nazivu Nubt (‘Grad zlata’) kojim se ističe njegova značajna uloga u trgovini tim dragocjenim metalom.  Hram Kom Ombo kultna je građevina koja je bila posvećena dvama božanstvima Sebeku s krokodilskom glavom i Horusu sa sokolovom glavom. Posebnost hrama u Kom Ombu, u odnosu na ostale hramove u Egiptu, jest njegova dvostruka građevina podijeljena po dužini. Svaka ima svoj ulaz, ali međusobno su povezane s mnogo prolaza.

Edfu je grad na lijevoj obali Nila. U Edfuu je štovanje boga sokola Horusa zabilježeno još u doba prvih egipatskih dinastija. Zato je hram u Edfuu i posvećen bogu Horusu. Hram u Edfuu jedan je od najsačuvanijih hramova u Egiptu. Građen je 180 godina, od 237. do 57. prije Krista. Otkopan je i istražen tijekom 19. stoljeća.

Dolina kraljeva (foto: Z. Curić)

Dolina kraljeva urezana je u vapnenačkim stijenama Tebanskoga brda. Arapi je nazivaju Biban el-Moluk (‘Vrata kraljeva’) zbog mnogih ulaza u grobnice izdubljene u Tebanskom brdu. Iznad doline izdiže se Tebanski vrh koji svojim oblikom podsjeća na vrh piramide. Najvjerojatnije je zbog piramidalnog oblika Tebanskoga brda tu bila smještena kraljevska nekropola. Još jedna od posebnosti toga prostora jest nedostupnost i dobra zaštićenost, što je zasigurno ponukalo faraone da ovu dolinu izaberu za svoje vječno počivalište. Faraon bi već u prvoj godini svoje vladavine odabrao mjesto buduće grobnice i naložio izradu njenog nacrta. Do danas su u Dolini kraljeva otkrivena 62 groba. Posebnu pozornost privlači Tutankhamonova grobnica.

Brojne turiste privlači hram kraljice Hatšepsut, podignut u zapadnoj Tebi oko 1466. prije Krista. Obnavljanje hrama već nekoliko godina provodi Poljska arheološka ekspedicija i Egipatska organizacija za starine. Terasastom strukturom na različitim razinama postignut je arhitektonski sklad između građevine i prirodnoga okruženja. Stari su ga Egipćani nazivali geser-geseru (‘najuzvišeniji među uzvišenima’).

Luksor (foto: Z. Curić)

Luksor se smjestio na desnoj obali Nila na području drevne Tebe koja se pružala između današnjeg Luksora i Karnaka. Naziv grada Luksora potječe od arapske riječi el-Uqsor, što znači tabor ili utvrda. Naime, Rimljani su bili izgradili dva vojna tabora. Danas Luksor broji 160 tisuća stanovnika. Hram u Luksoru dugačak je oko 260 metara. Jedna od zanimljivosti hrama jesu veliki stupovi koji imaju kapitele u obliku papirusa. Visoki su 19 metara, a opseg im je gotovo 10 metara.

Karnak ima najveći kompleks hramova koji zauzimaju površinu od 300 000 m2. Građen je u nekoliko navrata u vremenskom rasponu oko 1600 godina. Hram u Luksoru i kompleks hramova u Karnaku bili su povezani 3 km dugom alejom sfingi. Karnak je sa svojim veličanstvenim hramovima jedinstven primjer egipatske vjerske arhitekture.

Karnak (foto: Z. Curić)

Kairo je najveći grad Afrike. Uže područje ima oko 7 milijuna, a šire preko 15 milijuna stanovnika. U Kairu je 972. utemeljeno prvo islamsko sveučilište. Vodeće je kulturno i gospodarsko središte cijelog Egipta. Zbog brojnih spomenika u gradu i okolici nezaobilazna je meta turista.

Piramide su turistički simbol Egipta. Stepeničasta piramida faraona Djosera sagrađena je oko 2650. prije Krista. To je prva piramida sagrađena u Egiptu i nalazi se u Sakkari. Sakkara je najveće groblje grada Memfisa na kojem je otkriveno više od 250 hipogeja (podzemnih grobnica) visokih dužnosnika i njihovih obitelji nastalih u razdoblju između 2670. i 2150. godine prije Krista. Petnaest kilometara jugoistočno od središta Kaira, na rubu pustinjske visoravni, izdižu se tri najveće piramide u Egiptu. Dali su ih sagraditi faraoni Keops, Kerfen i Mikerin. Izvorna visina Keopsove piramide bila je 146,6 metara, Kefrenove 143,5 metara i Mikerinove 65 metara. Ljudi i vrijeme ostavili su svoj trag na ovim veličanstvenim spomenicima, pa je Keopsova piramida danas visoka ‘samo’ 137 metara. Bila je najveći spomenik ikad sagrađen u Egiptu. Za njenu je izgradnju bilo potrebno najmanje 7 milijuna tona kamenja, odnosno više od 2 milijuna blokova, pomno odrezanih, tako da pukotine između njih ne budu veće od pola milimetra. Svaka je strana dugačka 230 metara, a osnovica zauzima površinu veću od 5 hektara.

Kefrenova piramida (foto: Z. Curić)

Velike faraonske grobnice (Keopsova, Kefrenova i Mikerinova piramida) građene su za vrijeme IV. dinastije tijekom razdoblja od 110 godina (između 2575. i 2465. prije Krista). Veličanstveni monumentalni kompleks velikih piramida kod Gizeha već 4 500 godina privlači pozornost i divljenje ljudi, ali još uvijek krije mnoge tajne. Stari su Grci svrstali Keopsovu piramidu među Sedam svjetskih čuda. Semiramidini viseći vrtovi u Babilonu, Artemidin hram u Efezu, mauzolej u Halikarnasu, kolos iz Rodosa, Zeusov kip od zlata i bjelokosti u Olimpiji te svjetionik u Aleksandriji su nestali. Samo je piramida pobijedila vrijeme.

Sfinga u Gizehu je najveći kip koji su Egipćani ikada podigli. Lavlje tijelo i ljudska glava izravno su isklesani u stijeni. Velika je sfinga dugačka 72 i visoka 20 metara. Imala je Kefrenovo lice i uzdiže se u podnožju njegove piramide.

U ovom su pregledu nabrojeni samo neki turistički zanimljivi lokaliteti drevnog Egipta. Faraoni su ostavili svoj trag u više od 5 tisuća godina staroj civilizaciji koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, bez obzira nalazite li se u pijesku pustinje ili zelenilu Nila.

Egipat na Internetu
Obilje podataka o Egiptu, njegovoj mitologiji, kulturi i prošlosti moguće je pronaći na Internetu. Evo nekoliko web adresa:

Egipatski vodič
http://www.touregypt.net/

Egipatski san
http://www.geocities.com/thetropics/shores/7037/

Tutankhamonov grob
http://www.nationalgeographic.com/egypt/

Egipatska mitologija
http://interoz.com/egypt/gods1.htm

Mumije i zagrobni život
http://www.si.umich.edu/CHICO/mummy/index.html

Kako se mumificiralo tijelo faraona
http://www.nationalgeographic.com/tv/mummy/

Vodič kroz drevni i moderni Egipat
http://www.touregypt.net/

Podaci o državi Egipat
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/egtoc.html

Egipatski muzej u Kairu
http://www.egyptianmuseum.gov.eg/

Interaktivni vodič kroz drevni Egipat Britanskog muzeja
http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html

Hoteli u Egiptu (baza podataka)
http://www.egypthotelsdb.com/

Mnoštvo zanimljivih web linkova o Egiptu
http://www.egypt.com/

Kronologija faraona
http://www.thebanmappingproject.com

Izbor literature:
Alfirević Ivo i drugi (2003), Veliki školski leksikon, Školska knjiga i Naklada leksikon, Zagreb.
Chalaby Abbas (2003), All of Egypt, tourist guide, Bonechi, Florence (Italy)
Maruéjol Florence, Biard Philippe: Piramide drevnog Egipta, Profil international, Zagreb.
Pepeonik Zlatko (2003), Turistička geografija svijeta, Školska knjiga, Zagreb.
Siliotti Alberto: Egipat – hramovi, ljudi i bogovi, Mozaik knjiga, Zagreb.

Skip to content