Pag – otok na dodiru geografskih mikrosvijetova

Pag – otok na dodiru geografskih mikrosvijetova

---

Otok Pag jedan je od najvećih hrvatskih otoka (284,56 km2) na kojem se sučeljuju raznoliki krajolici nastali oblikovanjem unutar različitih prirodno-geografskih i socio-geografskih okvira.