Kartografija, GIS i geoinformatika

HrvatskaKartografijaObrazovanje i znanostTeme
Tko radi taj i griješi

Tko radi taj i griješi

U današnje vrijeme, kada se sveukupno znanje čovječanstva zahvaljujući snažnom razvitku znanosti i tehnologije višestruko uvećava, izloženi smo, u različitim prilikama, golemoj količini različitih informacija na temelju kojih stvaramo svoju sliku o svijetu u kojem živimo; Neke su među tim informacijama, na žalost, pogrešne; Najveća šteta nastaje u prilikama kada se pogreška ponavlja putem različitih pisanih i elektronskih medija jer se tada može očekivati apsorpcija neistinite informacije kod velikog broja korisnika.

HrvatskaKartografija
Pomorske karte

Pomorske karte

Pomorske karte važan su izvor za geografska istraživanja, a mogu se koristiti i u nastavi geografije kao nastavno sredstvo; prema klasifikaciji tematskih karata s obzirom na sadržaj pomorske karte pripadaju skupini tehničkih karata, namijenjenih ponajprije pomorcima za rješavanje različitih navigacijskih zadaća.

KartografijaTeme
Povijesni problem određivanja geografske dužine (2): Početni meridijan

Povijesni problem određivanja geografske dužine (2): Početni meridijan

Geografska dužina određuje se u odnosu na početni meridijan koji prolazi kroz staru britansku kraljevsku zvjezdarnicu u Greenwichu; do pronalaska načina preciznoga određivanja geografske dužine kao i do međunarodnog prihvaćanja greenwichkoga početnog meridijana protekla su stoljeća neumornoga rada vrhunskih astronoma, geografa i kartografa.

KartografijaTeme
Povijesni problem određivanja geografske dužine (1): pojmovna nesuglasja

Povijesni problem određivanja geografske dužine (1): pojmovna nesuglasja

Određivanje geografskog položaja na Zemlji temelji se na utvrđivanju vrijednosti geografske širine, geografske dužine i nadmorske visine; Tijekom prošlosti najveći je problem bio precizno odrediti geografsku dužinu; U članku koji slijedi (u dva nastavka) autor nastoji čitatelje upoznati s osnovnim problemima određivanja geografske dužine.

Kartografija
Kartografska generalizacija kod izrade topografskih karata 1:25000

Kartografska generalizacija kod izrade topografskih karata 1:25000

Topografska karta u mjerilu 1:25000 osnova je geografskog rada jer pruža vrlo detaljne informacije o prostoru. U radu su ukratko prikazane zakonitosti po kojima se vrši proces kartografske generalizacije pri izradi novih TK25 u Hrvatskoj, a cilj je upoznati korisnike karata s navedenim procesom da bi ih što kvalitetnije mogli koristiti.

HrvatskaHrvatski otociJužno hrvatsko primorjeKartografijaKlima i vodeSjeverno hrvatsko primorje
Koliki je indeks razvedenosti obalne crte Hrvatske?

Koliki je indeks razvedenosti obalne crte Hrvatske?

Obala je prostor dodira i interakcije kopna, mora te atmosfere u kojem se odvija raznolik život biljaka i životinja, ali i različite društveno-gospodarske aktivnosti. Posebno značenje obale svjetskog mora imaju u suvremenim procesima litoralizacije, osobite koncentracije gospodarskih djelatnosti i stanovništva uz taj, iz različitih razloga, atraktivan prostor.

Skip to content