Mrežnica – važnost rijeke u kršu

Rijeka Mrežnica jedna je od najljepših hrvatskih rijeka. Vrlo je osjetljiva na djelovanje čovjeka, osobito ako se uzme u obzir da se na rijeci nalaze 93 sedrene barijere.