Klimatologija i hidrogeografija

Klima i vodeKlimatologijaOkoliš i zaštita prirode
Efekt staklenika i Kyotski protokol (1. dio)

Efekt staklenika i Kyotski protokol (1. dio)

Efekt staklenika ima vrlo važnu ulogu u zagrijavanju Zemljine površine. Upravo zbog tog efekta na površini Zemlje postoji raspon temperature koji je omogućio nastanak i razvoj života. Izgaranjem fosilnih goriva koncentracija stakleničkih plinova u zadnjih 200 godine mijenja se vrlo brzo, što za posljedicu ima promjene klime.

Skip to content