Naslovna O nama Suradnja

Suradnja

urednik

Portal Geografija.hr objavljuje stručne i znanstveno-popularne tekstove, putopise, prikaze i osvrte s područja geografije, ali i iz geografiji bliskih znanosti, znanstvenih disciplina i struka (geologije, pedologije, fizike, kemije, biologije, znanosti o okolišu, šumarstva, agronomije, geodezije, sociologije, povijesti, arhitekture, umjetnosti itd.). Tekstovi su namijenjeni javnosti, s posebnim naglaskom na školsku mladež i studente, ali i svima onima koje zanimaju geografske i srodne teme. Želja uredništva je čitateljima pružiti kvalitetne tekstove i slikovne priloge koji se temelje na rezultatima istraživanja i provjerenim informacijama.

Trenutno objavljujemo dva oblika priloga – dulje u obliku članaka i kraće objave u rubrici Geo-blog. Članci mogu biti stručni i znanstveno-popularni, osvrti i prikazi. U Geo-blogu se u kraćoj formi objavljuju vijesti, aktualnosti i zanimljivosti.

PRIPREMA ČLANKA I OBJAVE ZA GEO-BLOG

Rukopis

Preporučeni opseg rukopisa (bez slikovnih priloga i/ili tablica) članaka je do 5 stranica formata A4, font Times New Roman, veličina 12, prored 1,15, format MS Word.

Preporučeni opseg objave za Geo-blog je 1-2 stranice formata A4 (bez slikovnih priloga i/ili tablica), font Times New Roman, veličina 12, prored 1,15, format MS Word.

Ispod naslova rukopisa potrebno je navesti: vrstu rukopisa (članak ili prilog za Geo-blog), ime(na) i prezime(na) autora, podatke o zvanju, ustanovu zaposlenja s adresom ili kućnu adresu (samo prvi autor), te adresu elektroničke pošte prvog autora.

Radi preglednosti rukopis članka je potrebno podijeliti u odlomke. Poželjno je da odlomci imaju naslove. Odlomke ne oblikovati uvlakama. Za odvajanje odlomaka koristite prazan red.

Slike i tablice

Grafički prilozi ne stavljaju se u tekst rukopisa, već se u redak ispod teksta u kojem se prilog spominje, stavlja kratica “Sl.” s rednim brojem prema redoslijedu u tekstu, te kratak i informativan naslov (npr. Sl. 1. Dobno-spolna piramida Baranje). U tekstu se na slike obavezno poziva kraticom (sl. 1).

Slikovni i grafički prilozi se predaju kao zasebne jpg/jpeg datoteke (fotografije, geografske i druge karte, crteži, skice, grafikoni, dijagrami i dr.). Prihvatit će se samo kvalitetni prilozi pa je potrebno pripaziti na oštrinu fotografija, motive koji ilustriraju temu, čitljivost teksta na grafikonima i sl. Svi prilozi moraju biti najmanje dimenzije 800 piksela po duljoj stranici.

Autori se potiču da koriste vlastite priloge. U slučaju korištenja tuđih fotografija i slikovnih priloga bilo koje vrste koji podliježu autorskim pravima, autor je dužan priložiti pisani dokaz o dopuštenju korištenja od vlasnika, agencije ili nositelja autorskog prava.  Obaveza je autora članka uvijek i bez iznimke poštivati autorska prava te navesti autora i/ili izvor fotografije, ilustracije, grafikona itd. (web stranicu, medij, časopis, knjigu i dr. prema uputama o citiranju, vidi niže). U slučaju nepridržavanje ove upute i kršenja autorskih prava, autor će snositi sve pravne i financijske posljedice.

Tablice je potrebno priložiti kao slike. Iznad tablice u tekstu stavlja se kratica “Tab.”  s rednim brojem pojavljivanja u tekstu, te kratkim i informativnim naslovom.

Izvori i literatura

U svim rukopisima pažnju treba posvetiti pravilnom citiranju. Za citiranje u tekstu i oblikovanje popisa izvora i literature poslužite se uputama autorima za časopis Geografski horizont koje ćete naći ovdje.

Završne napomene

Svi rukopisi i slikovni prilozi podliježu recenziji i lekturi. Uredništvo zadržava pravo manjih izmjena teksta koje neće utjecati na sadržaj i smisao članka.

Članci i prilozi se šalju na adresu geografija.hr@geog.pmf.hr.

GEOGRAFIJA.HR
Obrazovni portal Hrvatskog geografskog društva i
Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

©2023 Geografija.hr. Sva prava pridržana.

Skip to content