Uredništvo

urednik

22. rujna 2020.

Uredništvo našeg portala sastavljeno je od geografa različitih interesa i usmjerenja te stručnjaka za web.

Svi se oni zajedno brinu da portal bude ažuran i pouzdan izvor informacija.
Skip to content