Razvoj urbanizacije u slabije razvijenim zemljama – od sela do megagrada

Proces urbanizacije danas je najdinamičniji u slabije razvijenim zemljam svijeta; Kako se odvijao razvoj i koja su obilježja urbanizacije pročitajte u članku.