Hrvatska ima novi park prirode – Dinaru!

Dinara je područje iznimne krajobrazne raznolikosti, georaznolikosti i bioraznolikosti.