Problem asimilacije domorodaca u suvremeno kapitalističko australsko društvo

Ovaj članak bavi se najvažnijim problemima s kojima se susreću Aboridžini prilikom uklapanja u suvremeno australsko društvo te osnovnim kulturnim i socijalnim razlikama između domorodačkog i bijelog, doseljenog stanovništva u Australiji.