Geo-blog

Vijesti, aktualnosti, osvrti i kratki prilozi.

Privatnost i Google Street View

Servis Google karte je uvođenjem Street View-a od kartografske aplikacije za navigaciju i snalaženje postao koristan alat i za prikazivanje virtualne okolice raznih lokacija. Iako je omogućio puno korisnih primjena, izazvao je i mnoge kontroverze.

Geografski aspekt proučavanja toponima

Geografska imena kao dio jezične baštine svjedoče o kompleksnom društveno-gospodarskom razvitku određenog prostora. U nastavku pročitajte više o nastajanju i funkciji toponima te o važnosti njihova proučavanja u geografiji.

Kartografska generalizacija kod izrade topografskih karata 1:25000

Topografska karta u mjerilu 1:25000 osnova je geografskog rada jer pruža vrlo detaljne informacije o prostoru. U radu su ukratko prikazane zakonitosti po kojima se vrši proces kartografske generalizacije pri izradi novih TK25 u Hrvatskoj, a cilj je upoznati korisnike karata s navedenim procesom da bi ih što kvalitetnije mogli koristiti.

Skip to content