Vijeće Geografskog odsjeka PMF-a u Zagrebu o katalogu znanja

Potaknuti velikim interesom naših kolega nastavnika u cijelosti donosimo očitovanje Vijeća Geografskog odsjeka o katalogu znanja iz geografije.