Kartografska generalizacija kod izrade topografskih karata 1:25000

Topografska karta u mjerilu 1:25000 osnova je geografskog rada jer pruža vrlo detaljne informacije o prostoru. U radu su ukratko prikazane zakonitosti po kojima se vrši proces kartografske generalizacije pri izradi novih TK25 u Hrvatskoj, a cilj je upoznati korisnike karata s navedenim procesom da bi ih što kvalitetnije mogli koristiti.