Deseta godišnjica djelovanja Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru

Dana 29. studenoga 2004. u Zadru je obilježeno deset godina djelovanja Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru.