O klasifikaciji oblaka

Oblaci su jedan od oblika u kojem se voda javlja unutar kruženja u prirodi. U članku pročitajte kako nastaju, koliko ih ima vrsta, na temelju čega se dijele i još puno više.