Problemi održivog razvoja općine Šestanovac

O problemima održivog razvoja u ruralnoj periferiji pročitajte u članku Ivana Carevića.