Mikrobarografi i u Hrvatskoj detektirali promjene tlaka zraka nakon erupcije vulkana Hunga Tonga–Hunga Haʻapai

Žestoka erupcija vulkana Hunga Tonga–Hunga Haʻapai u pacifičkom "Vatrenom prstenu" izazvala je tsunami i atmosferski val promjena tlaka zraka zabilježen i na mjernim instrumentima našeg Instituta za oceanografiju i ribarstvo.