Biseri Jadrana: Zadar

Još jedan jadranski biser u niski nakladničke kuće Fabra iz Zagreba. Nakon "Visa", "Hvara", "Podmorja" i "Brijuna", u "Biserima Jadrana": ediciji za kulturu putovanja pojavio se Zadar.