Utjecaj izgradnje autocesta na fragmentaciju staništa

Fragmentacija staništa vrlo je važan problem prilikom zaštite prirode. U članku Najle Kajtezović, studentice studija znanosti o okolišu, saznat ćete više o ovom problemu, kao i o načinima na koji se mogu umanjiti njezine negativne posljedice.