Naslovna Teme Što stvarno mislite o Geografiji.hr?!

Što stvarno mislite o Geografiji.hr?!

Vera Graovac Matassi
Uvod

U četvrtak 20. siječnja 2005. u Vjesniku su objavljeni rezultati istraživanja Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja. Prema rezultatima istraživanja 2/3 učitelja se nikada ne koristi računalom ili se njime rijetko koristi, a više od 50% učitelja se nikada nije koristilo Internetom. Takvi rezultati su nas vrlo neugodno iznenadili te smo na Zimskom seminaru za nastavnike geografije koji je održan 27. i 28. siječnja u Zagrebu odlučili provesti vlastito istraživanje.

Anketno istraživanje

Anketa je obuhvaćala 10 pitanja. Cilj ankete bio je saznati koliko nastavnici koriste računalo i Internet, ali prije svega koliko koriste stranicu Geografija.hr i smatraju li je relevantnim izvorom podataka za potrebe nastave.

Korištenje računala i Interneta

Ukupno su pravilno ispunjene 133 ankete. 63,2% anketiranih su bile nastavnice, a 36,8% nastavnici. 66,2% su bili ispitanici mlađi od 39 godina što se može objasniti njihovom većom zainteresiranošću za anketiranje. Među ispitanicima prevladavali su oni zaposleni u osnovnim školama kojih je bilo 52,6%. Na pitanje da li posjedujete osobno računalo 87,9% ispitanika je odgovorilo potvrdno. Od ispitanika koji su odgovorili da ne posjeduju osobno računalo 75% njih ipak ima pristup računalu (bilo na poslu, u internet cafe-ima i sl.), a svega 25% (4 ispitanika) su odgovorila da nikada ne koriste računalo.

Nekoliko pitanja bilo je vezano uz učestalost posjeta Internetu i stranici Geografija.hr. 27,8% ispitanika odgovorilo je da Internet posjećuje 2 do 3 puta tjedno, a 78,9% ispitanika posjećuje Internet 1 ili više puta tjedno. 23,5% ispitanika posjećuje stranicu Geografija.hr 2 do 3 puta tjedno, no svega 56,1% ispitanika posjećuje stranicu jednom ili više puta tjedno.

Pristupanje Geografiji.hr

Učestalost posjeta Geografiji.hr razlikuje se prema dobnim skupinama. 60,89% posjetitelja u dobi od 20 do 29 godina posjećuje stranicu više od 1 put tjedno a 10,86% posjetitelja iste dobi posjećuje stranicu nekoliko puta tjedno. Pomalo iznenađuje da više nastavnika (58,33%) u dobi od 40 do 49 godina posjećuje stranicu više od 1 put tjedno do taj udio kod posjetitelja u dobi os 30 do 39 godina iznosi 57,14%. Kod ispitanika u dobi od 50 do 69 godina čak 20% ispitanika nikada ne posjećuje stranicu Geografija.hr, svega 40% to čini više od 1 put tjedno a niti jedan više od 1 put dnevno. (vidi Tab.1.)

Tab.1. Učestalost posjeta stranici Geografija.hr s obzirom na dob ispitanika 

S obzirom na mjesto zaposlenja rezultati o posjećenosti stranice se također razlikuju. Tako  78,95% ispitanika zaposlenih u srednjim školama posjećuje Geografiju.hr više od 1 put tjedno a 10,53% nekoliko puta dnevno. Istovremeno među ispitanicima zaposlenim u srednjim strukovnim školama udio onih koji posjećuju stranicu više od 1 put tjedno iznosi 52,6%, no 21,05% uopće ne posjećuje stranicu. Niži udio posjeta imaju ispitanici zaposleni u osnovnim školama. Među njima 43,48% posjećuje stranicu više od 1 puta tjedno a samo 1,45% nekoliko puta tjedno. (vidi Tab.2.) Zanimljiv je i podatak da od ispitanika koji Internet posjećuju nekoliko puta dnevno njih  38,09% posjeti Geografiju.hr svega 2 do 3 puta dnevno a 4,76% nikada ne posjeti stranicu. No ohrabruje da 23,81% ispitanika koji Internet posjećuju nekoliko puta dnevno i stranicu Geografija.hr posjećuju nekoliko puta dnevno.

Tab.2. Učestalost posjeta stranici Geografija.hr s obzirom na zaposlenje ispitanika 

 

Geografija.hr kao izvor podataka

Zanimalo nas je i da li i koliko nastavnika koristi Geografiju.hr kao izvor podataka u nastavi. Prema rezultatima ankete čak 86,04% ispitanika koristi stranicu kao izvor podataka pri čemu 11,63% to čini redovito, a 74,41% povremeno. 13,95% nastavnika nikada ne koristi stranicu kao izvor podataka. S obzirom na dob ispitanika u svim dobnim skupinama najviše je ispitaika koji stranicu ponekad koriste kao izvor podataka. No iznenađujući je podatak da 21,74% ispitanika u dobi od 20 do 29 godina (koji svi imaju pristup Internetu) nikada ne koristi stranicu kao izvor podataka u nastavi dok je u ostalim starosnim skupinama taj udio znatno manji. (vidi Tab.3.). S obzirom na mjesto zaposlenja ponovno prevladava udio onih ispitanika koji povremeno koriste stranicu kao izvor podataka, a najviši je kod zaposlenih u srednjim školama gdje iznosi  83,78%. No kao i kod posjećenosti stranice najveći udio onih koji nikada ne koriste stranicu kao izvor podataka je najviši među nastavnicima srednjih strukovnih škola gdje iznosi  26,32%. Kod ostalih je taj udio znatno niži. Zanimljivo je da 89.6% nastavnika kojima je glavni razlog korištenja interneta pronalaženje podataka koristi članke na Geografiji.hr kao izvor podataka.

Tab.3. Korištenje članaka na stranici Geografija.hr kao izvora podataka u nastavi s obzirom na dob ispitanika 

Pitali smo Vas i da li smatrate stranicu Geografija.hr korisnom u nastavi. Čak 98,41% ispitanika smatra stranicu korisnom u nastavi. Pri tome ju 44,44% ispitanika smatra povremeno korisnom a 53,97% stalno korisnom. Svega 1,59% ispitanika smatra da im stranica nije korisna u nastavi. Podaci o korisnosti stranice se ne razlikuju značajno s obzirom na dob i mjesto zaposlenja ispitanika.

Prednosti i nedostaci Geografije.hr

Kako bismo stranicu učinili još boljom posebno nas je zanimalo što smatrate najvećim prednostima i nedostacima stranice Geografija.hr. Prema rezultatima ankete 40% ispitanika smatra da je najveća prednost stranice raznovrsnost članaka a gotovo jednaki udio ispitanika (39,17%) smatra najvećom prednosti stranice stručnost članaka. 18,33% ispitanika smatra najvećom prednosti praćenje aktualnih tema a svega 1,67% primjerenost članaka svim čitateljima. Ne iznenađuje pokazatelj da 64,29% ispitanika koji često koriste stranicu kao izvor podataka upravo stručnost članka na stranici smatraju njenom glavnom prednosti S obzirom na mjesto zaposlenja u svim skupinama najveći udio zaposlenika smatra najvećom prednosti stranice raznovsnost članaka te njihovu stručnost jedino je u osnovnoj školi da redoslijed obrnut.

Nadpolovična većina ispitanika (60,92%) smatra da je najveći nedostatak stranice nedovoljno dodatnih sadržaja zanimljivih učenicima. S obzirom na mjesto zaposlenja ne postoje velike razlike. S obzirom na mjesto zaposlenja svi ispitanici na drugo mjesto stavljaju preveliku stručnost članka dok jedino ispitanici iz srednjih strukovnih škola smatraju da je značajan nedostatak stranice nedovoljno praćenje aktualnih tema (njih 36,36%).

I na kraju zanimalo nas je da li ste stranicu preporučili svojim učenicima. 66,92% ispitanika preporučilo je stranicu svojim učenicima, a ostalih 33,08% nije to još učinilo ali namjerava. Također podjednak broj nastavnika preporučilo je posjet stranici bez obzira na to koliko često oni sami posjećuju stranicu. 97% ispitanika koji su učenicima preporučili da posjete stranicu istu koriste kao izvor podataka u nastavi, a 98,8% njih stranicu smatra korisnom u nastavi.

Zaključak

Svi podaci dobiveni ovom anketom pomoći će nam da još bolje osmislimo sadržaj stranice, ispravimo eventualne nedostatke te Geografiju.hr učinimo još atraktivnijom svim čitateljima.

Povezane objave

GEOGRAFIJA.HR
Obrazovni portal Hrvatskog geografskog društva i
Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

©2023 Geografija.hr. Sva prava pridržana.

Skip to content