Naslovna Hrvatska Vijeće Geografskog odsjeka PMF-a u Zagrebu o katalogu znanja

Vijeće Geografskog odsjeka PMF-a u Zagrebu o katalogu znanja

Aleksandar Lukić

Vijeće Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj redovitoj sjednici održanoj 14. prosinca 2004. i izvanrednoj sjednici održanoj 4. siječnja 2005. raspravljalo je o katalogu znanja iz geografije objavljenom na web stranici Ministarstva 29.11.2004. Također je na svojim prijašnjim sjednicama bilo informirano o tijeku poslova na tom projektu. Na temelju opsežne rasprave dajemo sljedeće očitovanje, zaključak i prijedlog.

  1. Nastavnici Geografskog odsjeka PMF-a koji su bili u povjerenstvu (do 3. 11. 2004.) već su na prvim sastancima upozorili na neprimjerenu metodologiju izrade kataloga znanja. Činjenica je da se radi o nestručnoj metodologiji koja nikada nije raspravljena niti usvojena unutar stručne javnosti. Zadana metodologija nije dobra jer traži da se katalogom znanja propisuje nešto što nije sadržaj kataloga znanja. Zbog toga takvu metodologiju Vijeće Geografskog odsjeka PMF-a odbacuje u potpunosti.
  2. Razloge odbacivanja vidimo i u nestručnoj terminologiji. Pojmovi kao što su npr.:  «kataloška tema», «središnji nastavni element», «dodatna konkretna ilustracija» i drugi nisu u uporabi u našoj niti međunarodnoj teoriji i praksi. Oni izazivaju nedoumice i zabunu kod nastavnika i svih sudionika nastavnog procesa.
  3. Katalog znanja ne poštuje znanstvene spoznaje didaktike, pedagogije, metodike i drugih znanosti koje se bave složenom problematikom obrazovanja i odgoja. Novi nastavni program ne može biti izvedenica iz kataloga znanja koji je napisan po postojećem programu. Naprotiv, novi nastavni program treba biti osnova na kojoj se izrađuje katalog znanja.
  4. Katalogom znanja nije moguće mijenjati nastavni plan niti nastavni program. Čini nam se da se iza rasterećenja krije nešto drugo, budući da je prijedlog kataloga za geografiju prepolovio postojeće nastavne sadržaje. Cijeli posao obavljen je nestručno pod pritiscima na koje geografska struka ne može i neće pristati. Neprihvatljivo je potpisivati naše nastavnike ispod teksta koji nisu napisali, već su na vrijeme upozorili na nestručan način rada.
  5. Predloženi katalog sputava kreativnost nastavnika jer nepotrebno propisuje predznanje učenika, nastavne metode i metodičku obradu pojedinih etapa nastavnog sata. Da apsurd bude veći propisano je i ispravljanje pogrešaka iz udžbenika, što zasigurno nije sadržaj kataloga znanja.
  6. Katalozi znanja nisu odgovorili svojoj namjeni. Nije provedeno rasterećenje jer dokument od gotovo 3000 stranica nije moguće kvalitetno raspraviti. Na tim stranicama ima puno više pogrešaka nego u svim udžbenicima.
  7. Geografska struka se zalaže za rasterećenje učenika i promjenu postojećih programa. To je moguće postići većim ulaganjem u obrazovanje, kvalitetnijim studijem i boljim usavršavanjem nastavnika, drugačijim načinima rada u nastavi, primjenom suvremenih didaktičkih strategija, izradom novih nastavnih programa, još kvalitetnijim udžbenicima i drugim izvorima znanja…, a za sve to potrebno je razumno vrijeme i sredstva.

Zaključak i prijedlog

Geografski odsjek PMF-a u potpunosti odbacuje predloženi katalog znanja iz geografije. Predlažemo da se imenuje stručno povjerenstvo za izradu novoga nastavnog programa iz geografije za osnovnu školu u kojem će biti nastavnici i suradnici s Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, nastavnici i suradnici Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru i nastavnici praktičari koje treba predložiti Upravni odbor Hrvatskoga geografskog društva. Bilo kakve aktivnosti Ministarstva, povezane s našom strukom, mimo relevantnih geografskih institucija u Hrvatskoj neprihvatljive su i ne vode kvalitativnim promjenama u našemu obrazovnom sustavu.

U Zagrebu, 04. siječnja 2005.

Abecedni popis nastavnika i suradnika Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu:

1.      Bašić dr. Ksenija, viši asistent
2.      Bočić Neven, asistent
3.      Bognar dr. Andrija, red. prof.
4.      Curić dr. Zoran, izv. prof.
5.      Faivre dr. Sanja, docent
6.      Feletar dr. Dragutin, red. prof.
7.      Filipčić dr. Anita, docent
8.      Fürst-Bjeliš dr. Borna, izv. prof.
9.      Ilić dr. Milan, docent
10.    Jakovčić Martina, asistent
11.    Lozić dr. Sanja, docent
12.    Nejašmić dr. Ivo, red. prof.
13.    Lukić Aleksandar, asistent
14.    Njegač dr. Dražen, izv. prof.
15.    Opačić Vuk Tvrtko, asistent
16.    Orešić dr. Danijel, docent
17.    Prelogović Vedran, asistent
18.    Rendulić Ivica, struč. suradnik
19.    Spevec Dubravka, asistent
20.    Stiperski dr. Zoran, izv. prof.
21.    Šakaja dr. Laura, docent
22.    Šterc mr. Stjepan, asistent
23.    Toskić dr. Aleksandar, izv. prof.
24.    Vuk Ružica, struč. suradnik
25.    Zupanc Ivan, asistent    

Povezane objave

GEOGRAFIJA.HR
Obrazovni portal Hrvatskog geografskog društva i
Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

©2023 Geografija.hr. Sva prava pridržana.

Skip to content