Voda u speleološkim objektima

Neven Bočić

3. studenoga 2005.

l

UVOD

U bezvodnim područjima krša voda u podzemlju predstavlja veliko bogatstvo i izvor je života; U ovom članku sagledat ćemo načine pojave vode u speleološkim objektima, temeljna obilježja geomorfološkog djelovanja vode te neke od mogućnosti korištenja vode iz speleoloških objekata.

Pojam speleoloških objekata vezan je za starogrčku riječ spelaion koja označava prirodnu podzemnu šupljinu. Speleološkim objektom, dakle u širem smislu, smatramo sve prirodne podzemne šupljine. Međutim, kako su speleološki objekti dominantno vezani za područje krša i nastaju kao posljedica procesa okršavanja, u užem ih smislu smatramo kao podzemne šupljine u kršu (engl. karst caves ili common caves). Prema Međunarodnoj speleološkoj uniji, speleološkim objektom smatramo prirodnu podzemnu šupljinu u kršu, dubine ili dužine minimalno 5 metara, u koju može ući čovjek.

Kako su speleološki objekti dio krškog reljefa proces njihova nastanka (speleogeneza) je sastavni dio nastanka i razvoja krša (okršavanja). Da bi došlo do procesa okršavanja, a pritom i speleogeneze, potrebno je nekoliko temeljnih uvjeta. Prvo, okršavanje se odvija na lako topivim stijenama od kojih na površini Zemlje prevladavaju karbonati (vapnenci i dolomiti). Drugo, zbog tektonskih pokreta ove stijene pucaju te su ispresijecane trodimenzionalnom mrežom pukotina (tektonskih i međuslojnih) koje čine tzv. sekundarnu poroznost. Ovaj sustav pukotina usmjerava specifično korozivno djelovanje vode, temeljnog geomorfološkog procesa u okviru okršavanja. Treći je uvjet voda (obogaćena CO2 iz atmosfere i tla), koja otapa (disolucija) ispucale, vodotopive stijene na površini i u podzemlju oblikujući pri tom površinske i podzemne krške oblike.

Voda je dakle temeljni geomorfološki agens u nastanku speleoloških objekata, a pojavljuje se u njima ovisno o fazi njihova nastanka, klimi, režimu otjecanja, hidrogeološkoj funkciji te o mnogim drugim čimbenicima. U ovom članku ćemo sagledati načine pojave vode u speleološkim objektima, temeljna obilježja geomorfološkog djelovanja vode te mogućnosti korištenja vode iz speleoloških objekata.

Radi pojmovnog razjašnjenja ovdje je važno napomenuti da se speleološki objekti ovisno o nagibu glavnog kanala dijele na jame, špilje i kombinirane objekte, a svrstavamo ih u sljedeće morfološke tipove: jednostavne, razgranate, etažne, koljenaste i sustave.

Skip to content