Kulturna geografija: kritički rječnik ključnih pojmova

Lana Slavuj

18. svibnja 2009.

l

UVOD

Knjiga predstavlja zbornik radova koji je nastao na temelju kritičkog promišljanja o ključnim terminima u kulturnoj geografiji iz gledišta autora različitih područja.
Urednici: David Atkinskon, Peter Jackson, David Sibley, Neil Washbourne
Disput, Zagreb, 2008., 295 str.

Knjiga predstavlja zbornik radova koji je nastao na temelju kritičkog promišljanja o ključnim terminima u kulturnoj geografiji iz gledišta autora različitih disciplinarnih područja. Svoj doprinos na temu dali su, osim geografa, stručnjaci s polja socijalne antropologije, sociologije, kulturalnih studija. Oglede od kojih se sastoji ovaj zbornik, u tom smislu možemo smatrati postdisciplinarnim razmatranjima problematike kulturne geografije s naglaskom na jedinstvenom kritičkom pristupanju svim obrađenim temama. Knjiga nudi pojašnjenja pojedinih ključnih pojmova koji se pojavljuju unutar, raznovrsnog i objektima zanimanja bogatog, kulturnogeografskog polja. Obrađujući termine kao što su Prostor/mjesto, Kartiranje/kartografija, Tijelo, Identitet, Rod, Baština, Kolonijalizmam/postkolonijaliam i dr. autori su nastojali pokazati koliko je važno osvijestiti da riječi i pojmovi kojima se koristimo u svakodnevnoj komunikaciji često imaju složenija značenja od onih koje im površno pripisujemo i koja se mijenjaju u skladu s različitim kontekstima upotrebe.
Knjiga završava pogovorom urednice hrvatskog izdanja, prof. dr. sc. Laure Šakaje, pod naslovom Kulturna geografija, ili zašto se stvari na različitim mjestima događaju različito. Urednica daje iscrpan osvrt na povijesni razvoj kulturne geografije te diskutira o problematici prilagođavanja engleskih termina hrvatskom jeziku predlažući i objašnjavajući pritom konkretna rješenja.
Zahvaljujući raznovrsnosti tema koje obrađuje te interdisciplinarnog backgrounda autora, zbornik nadilazi granice jednog znanstvenog područja i predstavlja vrijedan doprinos, ne samo geografiji, već i suvremenoj društvenoj znanosti općenito.

Skip to content