Geo-blog

Vijesti, aktualnosti, osvrti i kratki prilozi.

Geomorfologija krša Papuka – kap krša u srcu Slavonije

Preko polovice površine Hrvatske okarakterizirano je krškim reljefom. Najveći dio hrvatskog krša dio je prostranog krškog područja Dinarida. Međutim, krš nalazimo i u sjeverozapadnom i istočnom dijelu. Jedno takvo krško područje je u okviru PP Papuk.

Park prirode Lonjsko polje

Park prirode Lonjsko polje jedan je od dva predstavnika močvarnih parkova prirode u Hrvatskoj. Više o njemu pročitajte u članku Jelene Lončar.

Turizam kao faktor razvoja Istočne Hrvatske – stvarnost ili san?

Kulturno-povijesna baština i ostale turističke atrakcije Istočne Hrvatske većim su dijelom resurs, a ne turistički proizvod. Razvojni planovi turizma istočnohrvatskih županija predstavljaju izazov, čija će realizacija u budućnosti pokazati, hoće li turizam ostati tek ideja ili postati stvarnost i na prostoru Istočne Hrvatske.

Skip to content