Geo-blog

Vijesti, aktualnosti, osvrti i kratki prilozi.

Privatnost i Google Street View

Servis Google karte je uvođenjem Street View-a od kartografske aplikacije za navigaciju i snalaženje postao koristan alat i za prikazivanje virtualne okolice raznih lokacija. Iako je omogućio puno korisnih primjena, izazvao je i mnoge kontroverze.

Geografski aspekt proučavanja toponima

Geografska imena kao dio jezične baštine svjedoče o kompleksnom društveno-gospodarskom razvitku određenog prostora. U nastavku pročitajte više o nastajanju i funkciji toponima te o važnosti njihova proučavanja u geografiji.

Tko radi taj i griješi

U današnje vrijeme, kada se sveukupno znanje čovječanstva zahvaljujući snažnom razvitku znanosti i tehnologije višestruko uvećava, izloženi smo, u različitim prilikama, golemoj količini različitih informacija na temelju kojih stvaramo svoju sliku o svijetu u kojem živimo; Neke su među tim informacijama, na žalost, pogrešne; Najveća šteta nastaje u prilikama kada se pogreška ponavlja putem različitih pisanih i elektronskih medija jer se tada može očekivati apsorpcija neistinite informacije kod velikog broja korisnika.

Pomorske karte

Pomorske karte važan su izvor za geografska istraživanja, a mogu se koristiti i u nastavi geografije kao nastavno sredstvo; prema klasifikaciji tematskih karata s obzirom na sadržaj pomorske karte pripadaju skupini tehničkih karata, namijenjenih ponajprije pomorcima za rješavanje različitih navigacijskih zadaća.

Viši od najvišeg vrha na Zemlji?

Jesu li se Edmund Hilary i Tenzing Norgay 1953. godine popeli na krivu planinu? Ne, ako visinu računamo od razine mora, ali ako kao bazu postavimo središte Zemlje, njih je još 1880. pretekao Edward Whymper popevši se na ugasli vulkan Chimborazo u Ekvadoru.

Kolike su dimenzije Zemlje?

Živimo u vremenu kada nam suvremena sredstva tehnike i tehnologije omogućuju uvid u izgled Zemlje iz svemira i kada nam je poznat Zemljin izgled, njezine dimenzije i položaja u Sunčevom sustavu i svemiru; Pitanje dimenzija Zemlje tijekom prošlosti bilo je jedno od ključnih znanstvenih problema.

Povijesni problem određivanja geografske dužine (2): Početni meridijan

Geografska dužina određuje se u odnosu na početni meridijan koji prolazi kroz staru britansku kraljevsku zvjezdarnicu u Greenwichu; do pronalaska načina preciznoga određivanja geografske dužine kao i do međunarodnog prihvaćanja greenwichkoga početnog meridijana protekla su stoljeća neumornoga rada vrhunskih astronoma, geografa i kartografa.

Povijesni problem određivanja geografske dužine (1): pojmovna nesuglasja

Određivanje geografskog položaja na Zemlji temelji se na utvrđivanju vrijednosti geografske širine, geografske dužine i nadmorske visine; Tijekom prošlosti najveći je problem bio precizno odrediti geografsku dužinu; U članku koji slijedi (u dva nastavka) autor nastoji čitatelje upoznati s osnovnim problemima određivanja geografske dužine.

Kartografska generalizacija kod izrade topografskih karata 1:25000

Topografska karta u mjerilu 1:25000 osnova je geografskog rada jer pruža vrlo detaljne informacije o prostoru. U radu su ukratko prikazane zakonitosti po kojima se vrši proces kartografske generalizacije pri izradi novih TK25 u Hrvatskoj, a cilj je upoznati korisnike karata s navedenim procesom da bi ih što kvalitetnije mogli koristiti.

Koliki je indeks razvedenosti obalne crte Hrvatske?

Obala je prostor dodira i interakcije kopna, mora te atmosfere u kojem se odvija raznolik život biljaka i životinja, ali i različite društveno-gospodarske aktivnosti. Posebno značenje obale svjetskog mora imaju u suvremenim procesima litoralizacije, osobite koncentracije gospodarskih djelatnosti i stanovništva uz taj, iz različitih razloga, atraktivan prostor.

GPS za početnike

Jeste li se ikada izgubili i poželjeli da postoji lak način za otkrivanje puta kojim treba ići? Jeste li ikada našli savršeno mjesto za lov ili ribolov, a niste mogli zapamtiti kako na njega ponovo doći? Što napraviti kad pješačite i u jednom trenutku više ne znate kojim se smjerom treba vratiti do kampa ili auta?

Je li Hrvatskoj potrebno povjerenstvo za geografska imena?

Geografska imena ili toponimi jesu vlastita imena različitih fizičko-geografskih i socio-geografskih objekata u prostoru. Proučavanjem geografskih imena bavi se ponajprije toponomastika, grana lingvistike, ali i geografija, povijest, arheologija i druge znanosti. Na poseban su način geografska imena baština materijalne i duhovne kulture određenog naroda, a skup svih toponima čini baštinu cijeloga čovječanstva.

Skip to content