Digitalni Meridijani

Uredništvo geografije.hr

27. kolovoza 2004.

l

UVOD

„Meridijani“ (ex „Hrvatski zemljopis“), časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja odnedavno je dostupan i kao CD-ROM izdanje. Na pet diskova objavljeni su svi dosada tiskani brojevi, od 1. iz 1994. do 86. iz lipnja 2004.

Meridijani, časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja, CD-ROM izdanje, v 1.0, Meridijani, izdavačka kuća, Samobor 2004.

„Meridijani“ (ex „Hrvatski zemljopis“), časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja odnedavno je dostupan i kao CD-ROM izdanje. Na pet diskova objavljeni su svi dosada tiskani brojevi, od 1. iz 1994. do 86. iz lipnja 2004. Komplet diskova dolazi u atraktivnoj i praktičnoj kutiji koja će ujedno dobro poslužiti i za čuvanje CD-ROM-ova.

Osnovna uporabna vrijednost CD-ROM izdanja časopisa ili sličnih periodičnih izdanja jest u njihovoj funkciji svojevrsne digitalne arhiva tiskanog izdanja, posebno ako ju je moguće pretraživati po različitim kriterijima. Iako je digitalna izdanja moguće čitati na zaslonu ili pak otisnuti na pisaču i onda pregledavati, čitanje tiskanog izdanja časopisa, na kvalitetnom papiru (posebno s vrijednim fotografijama) još uvijek, čini se, odoljeva digitalnoj verziji. Ali u pogledu traženja određene informacije među stotinama i tisućama stranica digitalna je verzija s kvalitetnim pretraživačem nenadmašna. Upravo na toj ideji počiva i CD-ROM izdanje „Meridijana“.

Digitalni „Meridijani“ sastoje se ustvari od dva dijela: 1) programa koji se instalira na PC računalo i sadrži bazu podataka te 2) skeniranih stranica i priloga (postera i sl) po brojevima časopisa. Program se može instalirati sa svakog od pet CD-ROM-ova, a po pronalaženju određenog članka, program korisnika obavještava koji CD treba umetnuti u računalo. Jednostavnost instalacije programa malo narušava instalacija dodatnih komponenti nužnih za korištenje digitalne verzije „Meridijana“ nakon koje je potrebno ponovo pokrenuti (restartati) računalo i ručno kliknuti na ikonu za dovršetak instalacije. Automatski nastavak instalacije programa nakon restarta računala olakšao bi instalaciju manje iskusnim korisnicma računala.

Pokretanjem programa zaslon se dijeli u dva prozora: lijevi (uži) koji služi pretraživanju i desni (širi) koji služi prikazivanju traženog sadržaja. Tri su osnovna načina pronalaženja određenog sadržaja:

1. Pregledavanjem sadržaja pojedinačnih brojeva klikom na naslovnicu;
2. Jednostavno pretraživanje upisivanjem traženog pojma;
3. Napredno pretraživanje koristeći ponuđene kriterije filtriranja (godište, broj, autor, tema, tematski podskupovi, ključna riječ, lokalitet u pojednim temama);

Prva dva načina pretraživanja ne treba posebno opisivati, poznati su većini korisnika interneta koji koriste pretraživače poput Google-a i sl. Jednostavno pretraživanje počiva na upisivanju traženog pojma (npr. „Velika Britanija“), a program će izlistati članke koji u naslovu imaju taj pojam ili su s njime tematski vezani. Napredno pretraživanje omogućava korištenje spomenutih filtera i nakon kraćeg snalaženja postaje vrlo moćan alat u traženju članka određene tematike. Koristeći napredno pretraživanje moguće je npr. pronaći članke određenog autora o Nizozemskoj objevljene u časopisu nakon 2000. Za geografe posebno valja istaknuti gotovo 600 toponima koji su ponuđeni u kategoriji „lokaliteti“ i koji omogućavaju pronalaženje članaka o naseljima, regijama, državama i kontinentima obrađenim u „Meridijanima“. Ono što pomalo zbunjuje u početku korištenja naprednog pretraživanja je preklapanje dijela ključnih riječi s lokalitetima, te višestruko pojavljivanje istog članka u desnom dijelu zaslona do kojeg dolazi ako je članak pridružen većem broju tema. No ubrzo i manje iskusnim korisnicima postaje jasno kako koristiti sve mogućnosti programa.

Nakon pronalaženja članka moguće ga je čitati na zaslonu koristeći funkciju povećanja ili smanjivanja teksta i grafičkih priloga (zoom). Članci su identični tiskanoj verziji, a sa stranica su uklonjene reklame. Članke je moguće otisnuti na pisaču, a korisnik odabrane članke može „staviti“ i u favorite – bazu koju sam kreira i koja ostaje zapamćena i nakon zatvaranja programa. Vrlo korisna opcija za one koji npr. pripremaju referat ili seminar o određenoj temi ili se pak spremaju na put i žele se pripremiti. Članke je moguće ukloniti iz favorita kada više nisu potrebni.

Problem koji se obično postavlja pred digitalna izdanja časopisa je uključivanje novih, još neobjavljenih brojeva časopisa, u postojeću bazu. Prema informacijama u uputama za korištenje i riječima voditelja projekta Kristijana Brkića, svi novoizdani CD-ROM-ovi  automatski će biti uključeni u postojeću bazu podataka pokretanjem programa s novog diska. Drugim riječima, baza podataka automatski će se nadopuniti novim člancima. Taj će postupak ujedno omogućiti i ispravak sitnih propusta u sadašnjoj verziji (nedostatak jednog postera, poneki članak ima naslov u bazi drugačiji od onog u tiskanom izdanju i sl.).

Da zaključimo: „digitalni Meridijani“ bogata su riznica informacija o svijetu u kojem živimo, u kojoj brzo pronalazimo ono što tražimo. Vrijedan su dodatak svim kolekcijama tiskanih izdanja „Meridijana“ i nezaobilazan dio arhive školskih i ostalih knjižnica, multimedijalnih i kulturnih centara… Najviše će koristiti učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola.

+++
  • napredne mogućnosti pretraživanja
  • mogućnost automatske nadogradnje baze novim brojevima časopisa
  • „as seen in printed version“ – identičan izgled digitalne i tiskane verzije (bez reklama :))
  • potrebno vrijeme za snalaženje u naprednom pretraživanju
  • višestruko prikazivanje istog naslova članka
  • pomalo „gruba“ instalacija komponenti i programa
Skip to content