IN MEMORIAM Miljenko Počakal (25. 8. 1926. – 10. 4. 2021.)

urednik

18. travnja 2021.

l

UVOD

Naša geografska zajednica oprašta se od dragoga kolege i dugogodišnjega djelatnika Geografskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, stručnoga savjetnika Miljenka Počakala koji je preminuo u subotu 10. travnja 2021. godine u Varaždinu, u devedeset petoj godini života. Miljenko Počakal rođen je u Zlataru. Gimnaziju je završio u Varaždinu 1946. godine. Radio je u Uredu za katastar u […]

Naša geografska zajednica oprašta se od dragoga kolege i dugogodišnjega djelatnika Geografskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, stručnoga savjetnika Miljenka Počakala koji je preminuo u subotu 10. travnja 2021. godine u Varaždinu, u devedeset petoj godini života.

Miljenko Počakal rođen je u Zlataru. Gimnaziju je završio u Varaždinu 1946. godine. Radio je u Uredu za katastar u Varaždinu i u osnovnim školama u Zlatar-Bistrici i Kućanu. Od godine 1961. zaposlen je kao tajnik u Institutu za geografiju Sveučilišta u Zagrebu. Geografiju je diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine, a potom je na Geografskom odsjeku apsolvirao tadašnji postdiplomski studij “Principi i metode regionalizacije”. Godine 1975. izabran je za stručnoga suradnika na Geografskom zavodu, današnjem Odsjeku, te time počinje njegov visokoškolski nastavni i znanstveno-istraživački angažman. Vodio je tri praktikuma: iz Hidrogeografije, Agrarne geografije i Geografskih grafičkih metoda. Uspješno je primjenjivao kvantitativne metode u geografiji te rado prenosio svoja znanja i vještine brojnim naraštajima studenata. Između ostaloga, istaknuo se u izradi modela reljefa, te je bio tražen savjetnik u proizvodnji tih nastavnih pomagala. U Agrarnoj geografiji i Hidrogeografiji studente je vodio kroz niz istraživačkih zadataka, a posebno u radu na terenskim istraživanjima, na prikupljanju i obradi prikupljenih podataka mjerenjima, kartiranjima i anketiranjima. Studentima je uvijek bio na raspolaganju za pomoć, ne samo na tim zadatcima, nego i općenito kroz studij. Zbog toga je bio omiljen među studentima koji su rado kod njega dolazili po savjete, posebno kada bi zatrebali kakvu utjehu i daljnji poticaj u radu, ali i životu općenito.

U stručnom i znanstveno-istraživačkom radu bavio se hidrografskim mjerenjima i metodama analize mreža i sustava površinskog otjecanja. Objavio je desetak članaka, bio suradnik na više projekata te sudjelovao na domaćim i međunarodnim geografskim kongresima, a često i u njihovim pripremama kao član organizacijskoga odbora. Samozatajno se prihvaćao mnogih obveza na Geografskom odsjeku i Hrvatskom geografskom društvu, čiji je bio iznimno aktivan član. U Hrvatskom geografskom društvu tridesetak je godina vodio sve administrativne i financijske poslove. Bio je dugogodišnji neslužbeni, a potom i službeni tehnički urednik znanstvenog časopisa Geografskog odsjeka (Radovi, današnja Acta Geographica Croatica). Poslove tehničkog urednika obavljao je i za časopise Hrvatskog geografskog društva, za Hrvatski geografski glasnik i za Geografski horizont. Službeno je tehnički urednik Hrvatskog geografskog glasnika od 1989. godine, niz godina i nakon umirovljenja (1992,), sve do 2002. godine. Privatno je bio strastveni kolekcionar, između ostaloga skupljajući školske udžbenike geografije, dio kojih je rado posudio za izložbu školskih udžbenika u NSK povodom sto godina od osnutka Hrvatskog društva.

Blagi i uvijek nasmiješeni gospodin Miljenko Počakal ostat će svima koji su ga poznavali u trajnom sjećanju. U ime svih koje je trajno obogatio velika mu hvala i slava.

Danijel Orešić,
predsjednik Hrvatskog geografskog društva

(preuzeto s http://www.pmf.unizg.hr/geog)

Skip to content