Mikrobarografi i u Hrvatskoj detektirali promjene tlaka zraka nakon erupcije vulkana Hunga Tonga–Hunga Haʻapai

Hrvoje Mihanović

20. siječnja 2022.

l

UVOD

Žestoka erupcija vulkana Hunga Tonga–Hunga Haʻapai u pacifičkom "Vatrenom prstenu" izazvala je tsunami i atmosferski val promjena tlaka zraka zabilježen i na mjernim instrumentima našeg Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Nakon erupcija vulkana Hunga Tonga–Hunga Haʻapai od 14. 1. 2022., mikrobarografi (instrumenti za kontinuirano mjerenje vrlo malih promjena tlaka zraka) Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita su, uz brojne druge lokacije širom svijeta, detektirali promjene tlaka zraka vezane uz tu erupciju.

Geografski položaj vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha’pai.
Izvor: Guardian: Tonga volcano: a visual guide to the eruption and its aftermath | Tonga volcano | The Guardian
Erupcija snimljena iz svemira.
Izvor: NASA/NOAA/AFP via Getty Images
https://www.msn.com/en-xl/news/other/china-offers-to-help-rebuild-tonga-after-volcanic-eruption/ar-AASVCFH?ocid=entnewsntp

Atmosferski poremećaj se koncentrično širio zemaljskom kuglom na sličan način kako se šire valovi u mirnom moru kad se baci kamenčić. Zato su uređaji diljem svijeta, pa tako i naši, zabilježili val dva puta. Na prikazu tlaka zraka krajem 15. siječnja i početkom 16. siječnja 2022. godine može se vidjeti da je promjena tlaka prvo zabilježena na otoku Braču (svjetionik Ražanj), potom na otoku Svecu koji se nalazi na otvorenom Jadranu. Desetak minuta nakon Brača promjena je zabilježena i u Ortoni u Italiji.

Promjene tlaka zraka na Braču, Svecu i u Ortoni.

Najkraća udaljenost između Brača i Hunga-Tonge preko sjeveroistočnog Pacifika, Sibira i istočne Europe, iznosi oko 17.250 km. Brzina atmosferskog vala je bila oko 1.100 km/h. Atmosferski poremećaj je prvo zabilježen 15 sati i 45 minuta nakon erupcije, odnosno u subotu oko 21 sat. Raspon promjene tlaka zraka je bio veći od 2 hPa, što je nekoliko puta manje od lokacija koje su puno bliže Tongi, poput Novog Zelanda, gdje je raspon tlaka zraka iznosio oko 7 hPa. Isti atmosferski val je na Jadran došao i preko suprotnog dijela zemaljske kugle, prešavši udaljenost od oko 22.750 km (oko 5.500 km više nego najkraćom putanjom), tako da je nagla promjena tlaka zraka zabilježena 5 sati nakon prve detekcije. Ta druga manifestacija vala prvo se uočava na senzoru u Italiji, a zatim na Svetcu te na Braču.

Prikaz putanje atmosferskog vala.

Još jedan skok tlaka zraka od oko 2 hPa zabilježen je i 17. siječnja 2022. oko 10 sati ujutro po lokalnom zimskom vremenu. Budući da je taj skok zabilježen oko 37 sati nakon prve detekcije vala na našim postajama, može se pretpostaviti da se radi o detekciji istog udarnog vala, koji je napravio još jedan puni krug oko zemaljske kugle (40.000 km / 37 h ~= 1.080 km/h).

Institut za oceanografiju i ribarstvo postavio je mikrobarografe za praćenje naglih promjena tlaka zraka koje na jadranskoj obali mogu rezultirati pojavom meteotsunamija 2017. godine u okviru projekta MESSI. Radi se o izuzetno preciznim instrumentima koji omogućavaju mjerenje razlučivosti od 1 sekunde, te imaju preciznost od 0.01 hPa.

Skip to content