Hrvatska ima novi park prirode – Dinaru!

Nenad Buzjak

6. veljače 2021.

l

UVOD

Dinara je područje iznimne krajobrazne raznolikosti, georaznolikosti i bioraznolikosti.

Na svojoj 6. sjednici u petak 5. veljače 2021. godine Hrvatski sabor je jednoglasno donio odluku o proglašenju Parka prirode Dinara. Hrvatska je tako dobila svoj dvanaesti park prirode. Proglašenjem novog parka prirode udio zaštićenih područja proglašenih na temelju Zakona o zaštiti prirode u površini Republike Hrvatske porastao je na 8,8%. Zajedno s područjima ekološke mreže Natura 2000 udio je porastao na 39% kopnenog dijela RH. Unutar teritorija novog parka je i 11 područja ekološke mreže Natura 2000 i to dva područja očuvanja značajna za ptice te 9 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove.

Novi park prirode, s površinom od 630,5 km četvornih, obuhvaća gorska područja Dinare, Troglava i Kamešnice, zatim Hrvatačko, Paško i Vrličko polje te izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine. Prostire se na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije i drugi je po veličini park prirode u Hrvatskoj. Na području Parka nalazi se i najviši vrh Republike Hrvatske – Sinjal (1831 m). To je mozaično područje iznimne krajobrazne raznolikosti, georaznolikosti i geobaštine te biološke raznolikosti. Glavno reljefno obilježje prostora je krški reljef s brojnim površinskim i podzemnim oblicima te hidrogeološkim fenomenima. U prijedlogu zakona o proglašenju, koji je u proceduru Sabora ušao 29. listopada 2020. istaknuti su razlozi zbog kojih je ovo veliko područje predloženo za zaštitu u kategoriji parka prirode: “područje Parka prirode Dinara značajno je radi očuvanih izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, brojnih divljih vrsta flore i faune, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih i poluprirodnih staništa, vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno–povijesnim lokalitetima.”.

Nakon proglašenje Parka slijedi osnivanje javne ustanove koja će upravljati područjem i usmjeravati njegov daljnji razvoj uvažavajući interese zaštite prirode i lokalnog stanovništva te svih onih koji će ga posjećivati kako bi uživali u njegovim ljepotama.

Izvori i literatura:
Bioportal (6. 2. 2021.)
Konačni prijedlog zakona o proglašavanju Parka prirode Dinara, www.sabor.hr (6. 2. 2021.)
“Proglašen Park prirode Dinara”, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, https://mzoe.gov.hr (5. 2. 2021.)

Fotografije: Nenad Buzjak

Najviši vrh Hrvatske.
Stijene Dinare jedna su od prepoznatljivih vizura ove planine vidljive izdaleka.
Južni obronci Dinare u jesenskim bojama.
Proglašenja Parka može stvarati bolje uvjete za tradicionalno gospodarstvo lokalnog stanovništva.
Kulturna baština važna je komponenta baštine Parka prirode DInara.

Skip to content