Prijemna groznica na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu

Ivan Zupanc

13. srpnja 2005.

l

UVOD

283 zainteresirana kandidata borilo se za upis, a kako to već obično biva, u žaru borbe ispadali su i geografski biseri.

283 zainteresirana kandidata borilo se za upis, a kako to već obično biva, u žaru borbe ispadali su i geografski biseri.

Rezultati su objavljeni na službenim stranicama Geografskog odsjeka PMF-a,www.geog.pmf

P: Iz suptropskih maksimuma, prema ekvatorijalnom pojasu niskog-visokog tlaka zraka pušu vjetrovi koji se nazivaju FJORDOVI. Na južnoj Zemljinoj polutci oni pušu iz smjera jugoistoka-jugozapada-sjeveroistoka-sjeverozapada.

P: Uz navedene velike aglomeracije u Africi upiši državu u kojoj se nalaze:
a) Lagos GRČKA, KINA, VENEZUELA, ŠRI LANKA, MADAGASKAR, LIBIJA
b) Kairo_______________________
c) Casablanca TEXAS, MEKSIKO
d) Adis Abeba_________________

P: Zapadnu među Srednjosibirskog visočja čini rijeka VOLGA, a istočnu rijeka GANGES.

P: Od vegetacije u Motovunskoj šumi u Istri prevladava TARTUFMAKIJA.

P: Linije koje na geografskoj karti spajaju mjesta (točke) iste magnetne deklinacije nazivamo IZOPRALINE, IZODEKLINATE, MAGNITUDE.

P: Pozitivne sastavnice općeg (ukupnog) kretanja stanovništva su RADNA SNAGA VIŠI BDP, a negativne DEPOPULACIJA IZLJEV MOZGOVA.

P: Pozitivne sastavnice općeg (ukupnog) kretanja stanovništva su PIRAMIDA ZVONO, a negativne URNA KAP U PADU.

P: Koja je država preuzela predsjedanje Europskom unijom od 1. 7. 2005. godine?
SAD

P: Koje je najveće industrijsko središte u drugoj po značenju japanskoj industrijskoj regiji?
TOYOTA

Skip to content